1€ = 4.9250 lei
5℃
Turism istoric → Turism ecumenic

INVITAȚIE LA UN TUR ECUMENIC ÎN CAREI

 

Multiculturalismul tradițional și varietatea confesională a Careiului sunt reliefate prin numărul lăcașelor de cult. De-a lungul secolelor, orașul a integrat și a dat dovadă de toleranță comunităților de diverse origini, etnii și confesiuni, care prin diversitate au îmbogățit nu numai viața confesională, dar și cea culturală a orașului. O parte din aceste comunități s-a pierdut în negura timpului, o alta s-a asimilat, însă bisericile sunt dovada tuturor confesiunilor care au existat în oraș.

 

Vino să descoperim împreună fascinanta poveste a lăcașurilor de cult din oraș.


1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SFÂNTUL IOSIF DE CALASANZ

 

Bijuteria arhitecturală care te atrage prin aerul specific vienez

 

Bazele bisericii au fost puse în 1769 de către contele Antal Károlyi, care a suportat și costurile finanțării. Lucrările de construcție au fost realizate sub îndrumarea constructorului careian Ferenc Sieber, după planurile arhitectului vienez Franz Rosenstingl.

Biserica a fost sfințită de către episcopul Károly Eszterházy cu hramul Sfântul Iosif de Calasanz la 22 august 1779.


Monumentul grandios te atrage prin detaliile atent finisate

 

Lucrările de restaurare după cutremurul de mai înainte au fost conduse de arhitectul Miklós Ybl între 1857-1860. Ultima renovare exterioară a avut loc în 1964, iar pictura interioară a fost renovată în 1987.

În mai 2013 au început lucrările de restaurare a turnului. Te pot surprinde dimensiunile monumentale acestei biserici: lungimea 46,5 m, lățimea 18,5 m, înălțimea maximă interioară 20,5 m și înălțimea maximă exterioară 25 m.

Biserica este așezată pe șase bolte. Naosul, care are o formă conică, este așezat pe două bolte centrale mai mari. Altarul este așezat sub una dintre boltele mai mici, iar sub cealaltă se găsește corul. Biserica conține două sacristii, deasupra cărora se află oratoriile.

Turnul găzduiește patru clopote, iar ceasul din turn a fost realizat cu sprijinul văduvei contelui József Károlyi în 1803. În mai 2013 au început lucrările de restaurare a turnului și bisericii, care au fost finalizate în 2016.

BISERICA ÎN TOTALITATE POATE FI VIZITATĂ PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ

PROGRAM:
Luni – Duminică de la 10:00 – 18:00

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0771 141 986

E-MAIL: plebania@kalazanci.ro
ADRESA: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 54

 

Ne continuăm drumul să descoperim grandioasa catedrală ortodoxă din centrul orașului..


2. CATEDRALA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÂNTUL DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR

 

Bijuteria bizantină din centrul orașului care te îmbie la liniște

 

Catedrala a fost construită între anii 1990-2007, piatra de temelie fiind pusă în data de 22 iulie 1990. Biserica se încadrează, ca și arhitectură, în stilul bizantin, în plan aparent de cruce bizantină cu laturile egale și având deasupra naosului o cupolă centrală supraînălțată prin tambur ce ajunge cu crucea din vârf la înălțimea de 41,5 m și coboară pe patru stâlpi de susținere legați între ei, iar tot ansamblul este legat de corpul principal prin sistemul pandantivilor.

Detaliile spectaculoase din interior completează grandoarea monumentului

 

Împărțirea în interior este în sens transversal în cele trei părți principale: altar, naos și pronaos. În interior ornamentația este realizată prin mai multe linii de decor sculptural realizat ca un brâu ce înconjoară biserica cu motive românești aurite: patru funii tricolore ce sugerează capătul crucii bisericii, pe stâlpii principali o funie ce se împletește în stil treimic marcată de cruci, iar capitelurile coloanelor sunt decorate sculptural în forma frunzei de stejar.

Între anii 2007-2012, biserica a fost împodobită cu o pictură pe măsura măreției ei, în stil neobizantin în tehnica frescă, de pictorul Emil Stoica. Pe fațadă există douăzeci și trei de icoane pictate în frescă reprezentând proroci, apostoli, mucenici și cuvioși, iar în mijloc scena Deisis.

BISERICA POATE FI VIZITATĂ

PROGRAM:
Luni – Duminică de la 09:00 – 16:00

TELEFON ȘI INFORMAȚII
0745 856 581 ( Pr. Pop Valer)

ADRESA: Bd. 25 Octombrie

 

Călătoria noastră ne duce în negura timpului până la sfârșitul secolului al XVII-lea..

 

3. CAPELA ”SFÂNTA TREIME”

 

MISTERIOASA CAPELĂ ”SFÂNTA TREIME”, A FOST UN LOC DE PELERINAJ FOARTE VIZITAT, AVÂND CA INSPIRAȚIE CELEBRUL LOURDES

 

Pe lângă construirea multor biserici și întemeierea de școli, construcția Capelei Sfintei Treimi mai arată că religiozitatea și disponibilitatea familiei Károlyi pentru jertfă era ieșită din comun. Contele Károlyi Sándor a fost ghidat de trei lucruri în toate acțiunile sale: dragostea sa profundă pentru pământul pe care l-a moștenit de la strămoșii săi, religiozitatea strămoșilor săi și familia sa. Acesta le-a insuflat și copiilor săi, care au călcat și ei pe urmele tatălui lor. El a legat toate acțiunile sale cu răspândirea bunelor moravuri și a vieții religioase.

UN LOC SPECIAL ALES PENTRU RIDICAREA CELEI MAI VECHI CAPELE DIN ZONĂ

În 1699, a hotărât să construiască o capelă în cinstea Sfintei Treimi pe locul care atunci era cunoscut sub numele de „Lyukashalmon” lângă Carei, imediat după tratatul de pace de la Karlowitz, din recunoștință că Dumnezeu a eliberat „țara noastră de sub imperiul păgânilor și ne-a redat pacea”. Cu toate acestea, el și-a putut realiza intenția abia în 1703.

INCENDIUL DEVASTATOR ȘI RENAȘTEREA CAPELEI

În anul 1885, pe 6 iunie, după slujba Sfintei Treimi, când credincioșii plecaseră deja, altarul a luat foc de la una dintre lumânările aprinse și a ars cu toate obiectele bisericești, tavanul a fost distrus, stranele, fiind, și ele, cuprinse de flăcări.

În toamna anului 1930 în dâmb a fost construit altarul în aer liber, după modelul celebrului altar din Lourdes, cheltuielile fiind suportate de Societatea Rozariului din Carei. De Paștele anului 1930, un credincios necunoscut a construit Sfântul Mormânt în altar și a adus și statuia lui Hristos răstignit (care a dispărut). Calvariul a fost realizat în 1931.

Ultima renovare la scară largă a fost efectuată în 2006.

Capela poate fi vizitată zilnic, între orele 09.00 – 18.00
Telefon: 0748.670.668

Adresa: Strada Ghenciului


4. BISERICA REFORMATĂ CENTRU

 

Istoria zbuciumată a comunității reformate concretizată într-un edificiu elegant

 

Construcția a început în 1746. Inițial a avut forma unei case de rugăciune, care a fost finalizată în 1752. Forma definitivă a bisericii datează din 1800. Prima orgă a fost adusă în 1833, însă cutremurul din 15 octombrie 1834 a distrus-o în totalitate, fapt care a dus înlocuirea acesteia cu o nouă orgă în 1872. Partea superioară a anvonului a fost realizată în 1835.

Transformările bisericii și povestea fascinantă a clopotelor

 

În turnul bisericii se află trei clopote: cel mare (800 kg) datează din 1806, în 1839 a fost turnat din nou. Cel mijlociu are 376 kg, iar cel mic (190 kg) a fost turnat de Frigyes Hönig la Arad.

Prima renovare completă a bisericii a avut loc în 1877, a doua la mijlocul anilor 1950, când corul realizat inițial din lemn a fost înlocuit cu unul din beton. Cu ocazia acestei renovări, biserica dobândește stilul baroc maghiar. Între 1977-1981, au loc noi lucrări de renovare, ocazie cu care este amplasat un candelabru turnat.

Între 2004-2006 trece printr-o nouă renovare completă, cu ocazia căreia s-au introdus table din crom-nichel, pentru o hidroizolație eficientă. La intrarea dinspre sud a bisericii se găsește o placă comemorativă, realizată în 1929, prin care se atestă 400 de ani de la nașterea lui Gáspár Károli, primul traducător al Bibliei în limba maghiară, iar în 1996 a fost amplasat bustul acestuia în curtea bisericii.

BISERICA POATE FI VIZITATĂ PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ PENTRU GRUPURI DE MINIM 8 PERSOANE

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0749 489 162 (Pr. Tukacs Jozsef)

ADRESA: Str. Rákoczy Ferenc, nr. 17


Revenim în prezent și privim cu admirație spre un lacaș de cult construit prin efortul credincioșilor..


5. BISERICA GRECO-CATOLICĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

 

Mobilizarea exemplară a comunității a dus la întemeierea unei biserici construite cu bun gust

 

Biserica a fost concepută de către d-ra arhitect Mirela Moiș, iar interiorul s-a realizat sub îndrumările prof. Raoul Șorban și a soției acestuia d-na prof. Eva Șorban. Începând cu 2005 se oficiază Sfânta Liturghie în noua biserică, care poartă hramul Sfântul Apostol Andrei.

Construcția bisericii a fost finalizată în anul 2005, la 12 ani de la demararea lucrărilor. Biserica a fost ridicată aproape în exclusivitate cu sprijinul financiar al credincioșilor din oraș și cu ajutorul donațiilor din străinătate, obținute datorită eforturilor Preasfinției Sale Vasile, Preasfinției Sale Virgil, preot-vicar general Iosif Sabău și a vicarului foraneu pr. Radu Filip.

Piatra de temelie și locul bisericii, aflate sub păstorirea părintelui paroh Gheorghe Opriș, au fost sfințite de Preasfinția Sa Vasile Hossu, Episcop Greco-Catolic de Oradea în anul 1994. Pe acel loc s-a realizat fundația lăcașului de cult de către părintele paroh Gheorghe Opriș.

BISERICA POATE FI VIZITATĂ PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ PENTRU GRUPURI DE MINIM 8 PERSOANE

PROGRAM:
Luni – Duminică de la 09:00-12:00

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0723 340 904 (Pr. protopop vicar foraneu Radu Filip)

ADRESA: Str. Ignișului, Nr. 11/A

 

Revenim la trecut și putem admira o biserică de poveste cu un altar de vară care ne aduce aminte de celebrele biserici de lemn din zona Maramureșului. Vino cu noi..


6. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII ARHANGHELI MIHAI ȘI GAVRIL

 

Edificiul care îmbină în mod armonios stilul bizantin cu cel baroc

 

Biserica a fost construită în 1760, sub pastorația preotului Iovan Pop, fiind restaurată 116 ani mai târziu, sub pastorația preotului Demetrius Chereches. A fost sfințită în 16 iunie 1965 de Preasfinția Sa Valerian Zaharia, episcopul Oradiei.

Interiorul te surprinde cu o bogăție de culori și detalii bine alese


Construcția este în formă de corabie, iar catapeteasma este sculptată în lemn de tei cu dantelărie, în stil bizantin cu mici elemente baroc. Icoanele, în special cele împărătești, au fost realizate în stil bizantin.

Sculptura este acoperită cu foițe de metal auriu, care a căpătat o patină foarte frumoasă. Pictura în tempera a fost realizată de pictorul Vasile Pașcu în stil bizantin. În curtea bisericii se găsește un impresionant altar de lemn construit de meșteri maramureșeni. Din structura altarului nu lipsesc elementele specifice tradițiilor maramureșene.

 

BISERICA POATE FI VIZITATĂ

PROGRAM:
Luni – Duminică, de la 09:00 – 16:00

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0726 280 977 (Pr. Buzura Călin)

ADRESA: Str. Doina, Nr. 11Drumul nostru ne duce până la cel mai vechi lăcaș de cult din Carei. Ce mai aștepți? Hai să-i aflăm povestea..

 

7. BISERICA GRECO-CATOLICĂ MAGHIARĂ

 

 Unic în zonă! Cea mai veche biserică din oraș, iese în evidență prin dimensiunea și forma specifică, fiind totodată una dintre cele mai vechi biserici greco-catolice din zonă

Construcția din cărămidă a fost începută de administratorul plenipotențiar al familiei Károlyi, Demetriu Raț (născut în Muncaci) în 1736. Trei ani mai târziu, biserica a fost finalizată, având o formă specială din punct de vedere arhitectural: la fațada dinspre est se înalță două turnuri, iar deasupra naosului se înalță un alt turn în formă de cupolă. Absida este acoperită cu o cupolă cu lanternă, dar fără tambur.

BISERICA POATE FI VIZITATĂ PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ PENTRU GRUPURI DE MINIM 8 PERSOANE:

PROGRAM:
Luni – Duminică de la 09:00 – 17:00

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0740 395 594 (Pr. Vadas Krisztian)

ADRESA: Str. Doina, Nr. 13

 

Ajungem într-un spațiu sacru în care călătoria în timp devine posibilă..


8. BISERICA LUTERANĂ

 

Puterea comunității unite și visul comun îndeplinit

 

După numeroase încercări, micuţa comunitate luterană din Carei, a reușit să ridice un edificiul de cult ,între 1815 şi 1823 și o școală confesională, cu sprijinul familiei Károlyi. Biserica proaspăt construită a fost dotată cu clopot şi orgă abia în anii 1850.

Lăcașul de cult a avut inițial două clopote, care în timpul Primului Război Mondial au fost confiscate și folosite pentru muniție de război, în locul lor fiind turnate alte două clopote în orașul Bochum din Germania.

În interiorul acesteia poți admira sfeşnicele şi candelabrele care se regăseau odinioară în sala de bal a hanului „Cerbul de aur”, în perioada în care marele poet romantic Petőfi îşi cunoştea viitoarea soţie la bal.

BISERICA POATE FI VIZITATĂ PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ PREALABILĂ PENTRU GRUPURI DE MINIM 8 PERSOANE

PROGRAM:
Joi de la 14:00 – 16:00,
Sâmbătă de la 14:00 – 16:00,
Duminică 09:00 – 10:00 (slujbă)

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0746 002 946 (Kui Erika)

ADRESA: Str. Tireamului, Nr. 13

 

Să nu uităm nici de una dintre cele mai spectaculoase clădiri din oraș..


9. SINAGOGA

 

Istorie zbuciumată a unui monument impunător

 

Numărul evreilor se ridica la mijlocul secolului al XIX-lea la 1500, iar până în 1940 a ajuns la 3000. Construcția sinagogii actuale a început în anul 1866, iar comunitatea neologă a renovat-o și a modificat-o în 1890. Comunitatea ortodoxă a construit în apropiere o altă sinagogă, mai mică, care nu mai există în zilele noastre.

Fațada este predominată de patru stâlpi în formă de turn, deasupra părții centrale a acesteia fiind așezată tabla lui Moise. În fața clădirii se găsește un obelisc din marmură ridicat în memoria victimelor holocaustului.

Pe partea din spate a sinagogii a fost realizată o absidă, care adăposteşte nişa de păstrare a Torei, având în partea superioară o rozasă. Faţada este încheiată cu un timpan.

Deși reducerea drastică a numărului de reprezentanți ai cultului mozaic a făcut-o nefuncțională, sinagoga în picioare și astăzi reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase monumente arhitecturale din Carei.

 

ADRESA: Strada Progresului, Nr.6

 

Dacă ești pasionat de simplitate și liniște, nu trebuie să ratezi..

 

10. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SFÂNTUL SPIRIT

 

Un spațiu simplu devenit cu timpul un loc sacru

 

Parohia s-a înființat în 1943, iar conducerea acesteia a fost încredințată preoților Salvatorieni de către episcopul János Scheffler, după ce a fost condusă de franciscani și piariști. În prezent, conducerea aparține unui preot al diecezei.

Biserica a primit loc într-o clădire spațioasă pusă la dispoziție de către municipalitate, ulterior mutându-se într-o casă obișnuită. În 1983 s-a construit o nouă casă parohială cu etaj. Biserica a fost ridicată în anul 2003, și a fost sfințită în anul 2005, în cinstea Sfântului Spirit, de către episcopul Jenő Schönberger. Turnul acesteia a fost construit la un an după sfințire.

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0261 864 439

ADRESA: Bd. 25 Octombrie, Nr. 12

 

Vino să descoperim capela construită în stil maramureșan..

 

11. CAPELA ORTODOXĂ ROMÂNĂ IZVORUL TĂMĂDUIRII A MAICII DOMNULUI

 

Unic în zonă! Un colț de Maramureș în singura bisericuță de lemn din oraș

 

Biserica de lemn, cu hramul „Izvorul Tămăduirii” a fost construită între anii 2002-2003. Lăcașul de cult este ctitoria preotului Leontin Sălăjan, fiind unică în zona Careiului prin faptul că e construită din lemn în stil maramureșan, operă a meșterului Vasile Rad din localitatea Budești – județul Maramureș.

A fost sfințită în 16 iulie 2006 în prezența P. S. S. Iustin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Picturile interioare au fost realizate între anii 2006-2008 de către Macarie Filip și dau un aspect de grandios capelei.

ADRESA: Bd. 25 Octombrie

 

Drumul nostru ne duce la..

 

12. BISERICA GRECO-CATOLICĂ SFÂNTUL ANTON

 

De reținut acest loc! Spațiul sacru deschis tuturor credincioșilor

 

Se găsește în partea de nord a orașului. De proiectul construcției s-au ocupat preotul-protopop Radu Filip alături de preoții franciscani Eusebiu Matei inițial, apoi preotul Mihai Vătămănelu, preotul Cristian Tiba.

Casa familiei dr. Vasile Moiș (credincioși fideli ai bisericii) a fost cumpărată și transformată într-o capelă și un convent de frați franciscani. După terminarea bisericii, sfințirea are loc la 1 iulie 2001, de către Prea Sfinția Sa Episcopul de Oradea Virgil Bercea.

Ceea ce este caracteristic acestei biserici este apostolatul specific franciscanilor și deschiderea ecumenică a acestora față de toți credincioșii, indiferent de confesiunea lor religioasă.

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0261 864 844

ADRESA: Str. Independenței

 

Dacă am călătorit atât să ne odihnim puțin sufletul la..


13. CAPELA GRECO-CATOLICĂ (spital)


Capela a fost construită între anii 1998-1999 de Părintele Ioan David, preotul Radu Filip continuând construcția acesteia, care la finele anului 2000 este pusă sub acoperiș. Se găsește în imediata apropiere a Spitalului Municipal Carei și are hramul Nașterea Sfintei Fecioare Maria.

Lăcașul de cult te impresionează prin simplitate, reprezentând totodată o oază de liniște pentru cei care îi calcă pragul.

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0723 340 904 (Pr. protopop vicar foraneu Radu Filip)

ADRESA: Bd. 25 Octombrie

 

Să nu uităm să trecem nici pe la cea mai nouă biserică din oraș..

 

14. BISERICA REFORMATĂ SUBURBIE

 

Construcția celei mai recente biserici din Carei a început în 1998, când a fost pusă piatra de temelie.
Biserica a fost inaugurată în anul 2019. Centrul Ecleziastic Reformat Kalvin al parohiei reformate Nr. 2 este format din biserica reformată și o gradiniță. Este o construcție modernă, iar spațiul din jurul acesteia este amenajat cu bun gust, oferind posibilitatea relaxării.

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0261 866 719

ADRESA: Str. Dacia, Nr. 13

 

Iar turul nostru ecumenic se încheie cu..

 

15. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ FECIOARA MARIA DE FATIMA

 

Un lăcaș de cult care se caracterizează prin finețe și simplitate

 

După schimbarea politică din 1989 a apărut ocazia pentru construcția bisericii. Lucrările au demarat în vara anului 1991, conform planului realizat de inginerul Tibor Günthner și au fost încheiate în toamna anului 1996, ultimele finisaje fiind executate atât în interior cât și în exterior.

Înfățișarea interioară concepută de artiști locali

 

Elementele absidei au fost proiectate de artista plastică H. Magda Lukácsovits . Altarul, scaunul împărătesc, amvonul, tabernaculul și cristelnița a fost realizate din piatră la Viștea (județul Cluj). Acest material exprimă cel mai bine rezistența și perenitatea. Forma pieselor din interior tinde spre o simplitate nobilă și funcționalitate; nu e măreață, dar transmite un mesaj specific epocii moderne.

TELEFON ȘI INFORMAȚII:
0261 861 550

ADRESA: Calea Mihai Viteazul, Nr. 22

Newsletter
Aboneaza-te la Newsletterul pentru a fi la curent cu toate noutatile si update-urile platformei.