TOP ATRACȚII → Bisericile din Carei

Bisericile din Carei

Multiculturalismul tradițional și varietatea confesională a Careiului sunt reliefate prin numărul lăcașelor de cult. De-a lungul secolelor, orașul a integrat și a dat dovadă de toleranță comunităților de diverse origini, etnii și confesiuni, care prin diversitate au îmbogățit nu numai viața confesională, dar și cea culturală a orașului. O parte din aceste comunități s-a pierdut în negura timpului, o altă s-a asimilat, însă bisericile sunt dovada tuturor confesiunilor care au existat în oraș.

BISERICA ROMANO-CATOLICA SFANTUL IOSIF DE CALASANZ

biserici_romanocalazanz

Bazele bisericii au fost puse în 1769 de către contele Antal Károlyi, care a suportat și costurile finanțării. Lucrările de construcție au fost realizate sub îndrumarea constructorului careian Ferenc Sieber, după planurile arhitectului vienez Franz Rosenstingl.

Biserica a fost sfințită de către episcopul Károly Eszterházy cu hramul Sfântul Iosif de Calasanz la 22 august 1779.
Lucrările de restaurare după cutremurul de mai înainte au fost conduse de arhitectul Miklós Ybl între 1857-1860. Ultima renovare exterioară a avut loc în 1964, iar pictura interioară a fost renovată în 1987. În mai 2013 au început lucrările de restaurare a turnului.
Dimensiunile bisericii: lungimea 46,5 m, lățimea 18,5 m, înălțimea maximă interioară 20,5 m și înălțimea maximă exterioară 25 m.
Biserica este așezată pe șase bolte. Naosul, care are o formă conică, este așezat pe două bolte centrale mai mari. Altarul este așezat sub una dintre boltele mai mici, iar sub cealaltă se găsește corul. Biserica conține două sacristii, deasupra cărora se află oratoriile.
Turnul găzduiește patru clopote. Ceasul din turn a fost realizat cu sprijinul văduvei contelui József Károlyi în 1803.

 

CATEDRALA ORTODOXA ROMANA SFANTUL DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR

biserici_catedralaortodoxa

Catedrala a fost construită între anii 1990-2007, piatra de temelie fiind pusă în data de 22 iulie 1990. Biserica se încadrează, ca și arhitectură, în stilul bizantin, în plan aparent de cruce bizantină

cu laturile egale și având deasupra naosului o cupolă centrală supraînălțată prin tambur ce ajunge cu crucea din vârf la înălțimea de 41,5 m și coboară pe patru stâlpi de susținere legați între ei, iar tot ansamblul este legat de corpul principal prin sistemul pandantivilor.

Împărțirea în interior este în sens transversal în cele trei părți principale: altar, naos și pronaos. În interior ornamentația este realizată prin mai multe linii de decor sculptural realizat ca un brâu ce înconjoară biserica cu motive românești aurite: patru funii tricolore ce sugerează capătul crucii bisericii, pe stâlpii principali o funie ce se împletește în stil treimic marcată de cruci, iar capitelurile coloanelor sunt decorate sculptural în forma frunzei de stejar.

Între anii 2007-2012, biserica a fost împodobită cu o pictură pe măsura măreției ei, în stil neobizantin în tehnica frescă, de pictorul Emil Stoica. Pe fațadă există douăzeci și trei de icoane pictate în frescă reprezentând proroci, apostoli, mucenici și cuvioși, iar în mijloc scena Deisis.

 

BISERICA REFORMATA

obiective_reformata

Construcția a început în 1746. Inițial a avut forma unei casă de rugăciune, care a fost finalizată în 1752. Forma definitivă a bisericii datează din 1800. Prima orgă a fost adusă în 1833, însă cutremurul din 15 octombrie 1834 a distrus-o în totalitate.

Orga a fost înlocuită în 1872. Partea superioară a anvonului a fost realizată în 1835.

În turnul bisericii se află trei clopote: cel mare (800 kg) datează din 1806, în 1839 a fost turnat din nou. Cel din mijloc are 376 kg, iar cel mic (190 kg) a fost turnat de Frigyes Hönig la Arad.

Prima renovare completă a bisericii a avut loc în 1877, a doua la mijlocul anilor 1950, când corul realizat inițial din lemn a fost înlocuit cu unul din beton. Cu ocazia acestei renovări, biserica capătă stilul baroc maghiar. Între 1977-1981, au loc noi lucrări de renovare, ocazie cu care este amplasat un candelabru turnat.

Între 2004-2006 trece printr-o nouă renovare completă, cu ocazia căreia s-au introdus table din crom-nichel, pentru o hidroizolație eficientă. La intrarea dinspre sud a bisericii se găsește o placă comemorativă, realizată în 1929, prin care se atestă 400 de ani de la nașterea lui Gáspár Károli, primul traducător a Bibliei în limba maghiară, iar în 1996 a fost amplasată statuia acestuia în curtea bisericii.

 

BISERICA GRECO-CATOLICA SFANTUL APOSTOL ANDREI

biserici_sfandrei

Biserica a fost concepută de către d-ra arhitect Mirela Moiș, iar interiorul s-a realizat sub îndrumările prof. Raoul Șorban și a soției acestuia d-na prof. Eva Șorban. Începând cu 2005 se oficiază Sf. Liturghie în noua biserică, care poartă hramul Sf. Apostol Andrei.

Construcția bisericii a fost finalizată în anul 2005, la 12 ani de la demararea lucrărilor. Biserica a fost ridicată aproape în exclusivitate cu sprijinul financiar al credincioșilor din oraș și cu ajutorul donațiilor din străinătate, obținute datorită eforturilor Ps. Vasile, Ps. Virgil, preot-vicar general Iosif Sabău și a vicarului foraneu pr. Radu Filip.

Piatra de temelie și locul bisericii, aflate sub păstorirea părintelui paroh Gheorghe Opriș, au fost sfințite de Ps. Vasile Hossu, Episcop Greco-Catolic de Oradea în anul 1994. Pe acel loc s-a realizat fundația lăcașului de cult de către părintele paroh Gheorghe Opriș.

 

BISERICA ROMANO-CATOLICA FECIOARA MARIA DE FATIMA

biserici_romanofatima

După schimbarea politică din 1989 a apărut ocazia pentru construcția bisericii. Lucrările au demarat în vara anului 1991. Planul a fost realizat de inginerul Günthner Tibor.  În toamna anului 1996 au fost realizate ultimele finisaje atât în interior cât și în exterior.

Elementele absidei au fost proiectate de artista plastică H. Lukácsovits Magda. Altarul, scaunul împărătesc, amvonul, tabernaculul și cristelnița a fost realizate din piatră la Viștea (jud. Cluj). Acest material exprimă cel mai bine rezistența și perenitatea. Forma pieselor din interior tinde spre o simplitate nobilă și funcționalitate; nu e măreață, dar transmite un mesaj specific epocii moderne.

 

BISERICA ORTODOXA ROMANA SFINTII ARHANGHELI MIHAI SI GAVRIL

biserici_ortodmica

Biserica a fost construită în 1760, sub pastorația preotului Iovan Pop. În anul 1876 a fost restaurată sub pastorația preotului Demetrius Chereches. Biserica este în formă de corabie. Catapeteasma este sculptată în lemn de tei cu dantelărie, în stil bizantin cu mici elemente baroc. Icoanele, în special cele împărătești, au fost realizate în stil bizantin.

A fost sfințită în 16 iunie 1965 de Ps. Valerian Zaharia, episcopul Oradiei. Sculptura este acoperită cu foițe de metal auriu, care a căpătat o patină foarte frumoasă. Pictura în tempera a fost realizată de pictorul Vasile Pașcu în stil bizantin.

 

BISERICA GRECO-CATOLICA MAGHIARA

biserici_grecomaghiara

Cea mai veche biserică din oraș, totodată una dintre cele mai vechi biserici greco-catolice din zonă, construită din cărămidă, iese în evidență prin mărimea și forma specifică.

Construcția a fost începută de administratorul plenipotențiar al familiei Károlyi, Demetriu Raț (născut în Muncaci) în 1736. În 1739, biserica a fost finalizată, având o formă specială din punct de vedere arhitectural: la fațada dinspre est se înalță două turnuri, deasupra naosului se înalță un turn în formă de cupolă. Absida este acoperită cu o cupolă cu lanternă, dar fără tambur.

 

BISERICA ROMANO-CATOLICA SFANTUL SPIRIT

biserici_romanosfspirit

Parohia s-a înființat în 1943. Conducerea parohiei a fost încredințată preoților Salvatorieni de către episcopul János Scheffler, după ce a fost condusă de franciscani și piariști. În prezent, conducerea aparține unui preot al diecezei. Biserica a primit loc într-o clădire spațioasă primită din partea municipalității. Mai târziu s-a mutat într-o casă obișnuită.

În 1983 s-a construit o nouă casă parohială cu etaj. Biserica a fost ridicată în anul 2003 și a fost sfințită în anul 2005 în cinstea Sfântului Spirit de către episcopul JenÅ‘ Schönberger. Turnul a fost construit în anul 2006.

 

CAPELA ORTODOXA ROMANA IZVORUL TAMADUIRII A MAICII DOMNULUI

biserici_capelaizvorul

Biserica de lemn, cu hramul „Izvorul Tămăduirii” a fost construită între anii 2002-2003. Biserica este ctitoria preotului Leontin Sălăjan, fiind unică în zona Careiului prin faptul că e construită din lemn în stil maramureșan, operă a meșterului Vasile Rad din loc. Budești – jud. Maramureș.

A fost sfințită în 16 iulie 2006 în prezența P. S. S. Iustin Sigheteanu, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Picturile interioare au fost realizate între anii 2006-2008 de către Macarie Filip.

 

BISERICA GRECO-CATOLICA FRANCISCANA SFANTUL ANTON

biserici_sfanton

Se găsește în partea de nord a orașului. De proiectul construcției s-au ocupat preotul-protopop Radu Filip alături de preoții franciscani Eusebiu Matei inițial, apoi pr. Mihai Vătămănelu, pr. Cristian Tiba. Casa familiei dr. Vasile Moiș (credincioși fideli ai bisericii) a fost cumpărată și transformată într-o capelă și un convent de frați franciscani.

Se finalizează și se sfințește la 1 iulie 2001, de către Prea Sfinția Sa Episcopul de Oradea Virgil Bercea. Ceea ce este caracteristic acestei biserici este apostolatul specific franciscanilor și deschiderea ecumenică a acestora față de toți credincioșii indiferent de confesiunea lor religioasă.

 

BISERICA LUTERANA

biserici_luterana

La jumătatea secolului al XVIII-lea, comunitatea luterană din Carei număra abia zece familii. După mai multe încercări de a obține sprijinul moșierilor pentru construirea unei biserici, aceștia reușesc să se costituie doar într-o filie. La finalul secolului al XVIII-lea, primesc teren pentru ridicarea unei biserici și a unei școli confesionale de la familia Károlyi.

După sosirea primului preot, în 1808, micuța comunitate luterană și-a ridicat edificiul de cult între 1815 și 1823. Biserica a fost dotată cu clopot și orgă în anii 1850. În biserică se află feșnicele și candelabrele care se regăseau odinioară în sala de bal a hanului Cerbul de aur în perioada în care PetÅ‘fi își cunoștea viitoarea soție la bal.

 

CAPELA GRECO-CATOLICA (spital)

biserici_capelagrecospital


A fost construită între anii 1998-1999 de Părintele Ioan David, preotul Radu Filip continuând construcția acesteia, care la finele anului 2000 este pusă sub acoperiș. Se găsește în imediata apropiere a Spitalului Municipal Carei. Are hramul Nașterea Sfintei Fecioare Maria

 

SINAGOGA

biserici_sinagoga


Numărul evreilor se ridica la mijlocul secolului al XIX-lea la 1500, iar până în 1940 a ajuns la 3000. Construcția sinagogii actuale a început în anul 1866, iar comunitatea neologă a renovat-o și a modificat-o în 1890. Comunitatea ortodoxă a construit în apropiere o altă sinagogă, mai mică, care nu mai există în zilele noastre.

Deși reducerea drastică a numărului de reprezentanți ai cultului mozaic a făcut-o nefuncțională, sinagoga în picioare și astăzi reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase monumente arhitecturale din Carei. Fațada este predominată de patru stâlpi în formă de turn, deasupra părții centrale a acesteia fiind așezată tabla lui Moise. În fața clădirii se găsește un obelisc din marmură ridicat în memoria victimelor holocaustului.